Informacije » 098/226-041

Uložite u kvalitetu svoga življenja i zaštite okoliša i gradite lijepljenim lameliranim drvom!

Lijepljeno lamelirano drvo je proizvod koji kao osnovnu sirovinsku bazu koristi drvo smreke, jele ili bora (u Kanadi i Americi i duglazije). Tzv. "lamele" koje se međusobno lijepe pomoću neke vrste postojanih vatro i vodootpornih lijepila su sastavni dio drvenih lameliranih nosača. Lamela je po potrebi beskonačno duga daska koja se uzdužno nastavlja pomoću zupčastog spoja. Obzirom na prirodan rast drva dimenzije lamela su ograničene jer se dobivaju piljenjem iz drvenog debla. Tako je uobičajena finalna debljina lamela 32 ili 44 mm, dok su njihove širine u parnim dimenzijama od 80 do 220 mm, u nekim nordijskim zemljama i do 280 mm. Širina lamela diktira širinu lijepljenih lameliranih nosača, koji se u našim uvjetima proizvode kao ravninski nosači, a u svijetu ima konstrukcija koje su izvedene kao prostorno oblikovani lijepljeni lamelirani elementi.

Međusobnim lijepljenjem lamela dobiva se lijepljeno lamelirano drvo. čiji su poprečni presjeci uglavnom pravokutnog oblika. Dimenzije lijepljenog lameliranog drva variraju do visina oko 300 cm pa i više.

Rasponi su kod grednih sistema mogući do 36 m, u izuzetnim slučajevima do 40 m. Sve to diktiraju uvjeti transporta gdje određene tvornički proizvedene nosače treba moći transportirati do mjesta ugradnje.

Ti gredni sistemi mogu biti sa paralelnim gornjim i donjim rubom nosača ili sa skošenim donjim ili gornjim rubom nosača. U slučaju skošenih rubova dobivamo trapezaste oblike nosača, gdje su oni funkcionalno povoljniji jer možemo ostvariti neophodan pad krovne ravnine. Gornji ili donji rub nosača mogu biti obrađeni i po kružnici ili nekoj drugoj krivulji drugog reda.

Osim što je drvo prirodan resurs kojeg ima u znatnim, ali ne neograničenim količinama, prednosti drvenih konstrukcija su u njihovoj maloj masi a relativno velikoj nosivosti. Zbog toga se danas sve češće lamelirane drvene konstrukcije koriste na nizu objekata kao krovni nosači upravo iz razloga njihove male mase.

Gdje danas sve možemo susresti izvedene drvene lijepljene lamelirane konstrukcije. Na javnim, sakralnim, sportskim i sl. objektima, zatim na školskim dvoranama, vrlo često nad bazenima, pa i kod industrijskih objekata pogotovo u kemijski agresivnim sredinama. Važna odlika drva je otpornost na kloride, sulfate i sl. kemijske spojeve. To je jedna od najbitnijih odlika izbora drva kao materijala za nosivu konstrukciju u kemijski agresivnim sredinama.

Nadalje drvo je zdrav i estetski vrlo prihvatljiv materijal pa se kao takvo upotrebljava u estetski zahtjevnim sredinama. Obićno kažemo da je drvo topao materijal što znači da je dobar izolacijski materijal. Drvo ima vrlo dobra zvučna i toplinska izolacijska svojstva.

Poznate su stare hrastove kuće koje se još uvijek mogu naći na ovim našim prostorima i koje su obićno stare i više stotina godina. Znači drvo je i vrlo trajan materijal, ukoliko se posvećuje pažnja njegovoj zaštiti. Dobro konstrukcijski i kemijski zaštićeno, drvo ima trajnost više stotina godina.

Drvene konstrukcije na otvorenom se upotrebljavaju u gradnji mostova. Tu je njihova česta primjena uglavnom u razvijenijim zemljama, ali u novije vrijeme i kod nas. Drveni mostovi mogu biti cestovni ili češće pješački. Cestovni mostovi se grade od lijepljenog lameliranog drva, ali i od novih drvenih proizvoda koji se zovu PARALAM ili MICROLAM. Zatim su tu LVL, LSL i PSL nosači koji se izvode od tanjih drvenih furnira ili otpadaka, posebnim tehnologijama. Kako je utrošak ljepila kod takvih nosača veći to je i konstrukcijska kvaliteta takvog drva veća.

Jedna od najvažnijih pozitivnih odlika drva je protupožarna otpornost. Drvo je protupožarno najbolji građevni konstrukcijski materijal. Naravno drvo gori, ali u požaru drvo gorenjem stvara zaštitni pougljenjeni sloj koji ima vrlo nizak koeficijent provodljivosti topline. Tako u požaru drvo samo sebe štiti. Nadalje drvo ne gubi elastomehanička svojstva u požaru te vatrogascima nije opasno ulaziti u opožarene prostore gdje je glavna nosiva konstrukcija drvena. Dulje vrijeme neće doći do otkazivanja nosivosti drvene konstrukcije niti do njenog urušavanja, što je jako bitno u takvim situacijama. 

Novosti

Lamelirana drvena krovna konstrukcija nad bazenima na "Višnjiku" u Zadru, nad tlocrtom cca 3600 m2, izvedeno 2005. god.

Tvrtka

HAIMAN - BALJKAS
Poduzeće za graditeljstvo i drvene inženjer- ske konstrukcije d.o.o.

Sjedište tvrtke:
Palmotićeva 64 a, 10000 ZAGREB
Ured:
Medulićeva 38, 10000 ZAGREB

Kontakti

Telefon: 01/4839-629 ili 01/4826-571
Fax: 01/ 4839-629 

GSM: Haiman 098/226-041
GSM: Baljkas 098/205-240

E-mail:
info@haiman-baljkas.hr
mhaiman@haiman-baljkas.hr
bbaljkas@haiman-baljkas.hr

Osobe

Prof. Boris Baljkas, dipl.ing.građ.
Prof. dr.sc. Miljenko Haiman, dipl.ing.građ.
Tanja Baljkas, dipl.ing.građ.