Informacije » 098/226-041

Rođen u Zagrebu 1953. god.

Srednjoškolsko obrazovanje matura VII gimnazije 1972. god.
Diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1978. god. iz predmeta Drvene konstrukcije.
Diplomski rad "Tipizacija kurentnih drvenih lijepljenih lameliranih nosača".
1978. - 1979. radi u RO "Montprodukt" na projektiranju i pripremi radioničke dokumentacije čeličnih konstrukcija.
Od 1980. do 2006. radi na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kada prelazi na Arhitektonski fakultet gdje radi i danas.
Magistrirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1993. god. 
Doktorirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2001.god. Disertacija pod naslovom
"Analiza sigurnosti lameliranih nosača", mentor Prof. dr.sc. Zvonimir Žagar.

 Do 2006. godine sudjelovao je u nastavi iz predmeta Drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Školskih godina 1983. do 1987. sudjeluje u nastavi iz predmeta Drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Na Građevinskom fakultetu je sudjelovao u nastavi na predmetima Drvene konstrukcije I i II u Zagrebu i na predmetima
Metalne konstrukcije i Mostovi na Tehničkom Veleučilištu Sveučilišta u Zagrebu.
Danas je predmetni nastavnik iz Nosivih konstrukcija I, II i III na preddiplomskom studiju te Metode i praksa nosivih konstrukcija
na diplomskom studiju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje još u nastavi na Tehničkom i projektantskim studijima.
Sudjelovao je na projektiranju preko 200 značajnih i manje značajnih drvenih konstrukcija u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini,
Crnoj Gori, Rusiji, Bjelorusiji, Ukraini, Kazahstanu i Gruziji. Veliki dio tih objekata je izveden gdje je sudjelovao na izradi izvedbene
dokumentacije i u nadzoru izvedbe.

2002. do 2006. bio je voditelj znanstvene teme "Analize sigurnosti i unapređenje drvenih konstrukcija".
Član je Društva građevinskih inženjera Hrvatske, IABSE međunarodne organizacije za mostove i konstrukcije, AMCA-FA
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Hrvatskog društva za mehaniku.

Ovlašteni je projektant.

Novosti

Lamelirana drvena krovna konstrukcija nad bazenima na "Višnjiku" u Zadru, nad tlocrtom cca 3600 m2, izvedeno 2005. god.

Tvrtka

HAIMAN - BALJKAS
Poduzeće za graditeljstvo i drvene inženjer- ske konstrukcije d.o.o.

Sjedište tvrtke:
Palmotićeva 64 a, 10000 ZAGREB
Ured:
Medulićeva 38, 10000 ZAGREB

Kontakti

Telefon: 01/4839-629 ili 01/4826-571
Fax: 01/ 4839-629 

GSM: Haiman 098/226-041
GSM: Baljkas 098/205-240

E-mail:
info@haiman-baljkas.hr
mhaiman@haiman-baljkas.hr
bbaljkas@haiman-baljkas.hr

Osobe

Prof. Boris Baljkas, dipl.ing.građ.
Prof. dr.sc. Miljenko Haiman, dipl.ing.građ.
Tanja Baljkas, dipl.ing.građ.